28 de gen. 2012

Noticiari faunístic del mes de gener

Ocells:
Agró blanc (Egretta alba):
 • 14-1-2012. 1 ex. a la resclosa de Serinyà, reserva de fauna salvatge de l'illa del Fluvià-Fares (Sergi Castillo). Cens aus aquàtiques hivernants de la Garrotxa.
Martinet blanc (Egretta garzetta):
 • 14-1-2012. 1 ex. a la resclosa de Serinyà, reserva de fauna salvatge de l'illa del Fluvià-Fares (Anegx). Cens aus aquàtiques hivernants de la Garrotxa.
Ànec grisset (Anas strepera):
 • 14-1-2012. 2 ex. al Fluvià, entre les Tries i la Canya (Joan Naspleda). Cens ocells aquàtics de la Garrotxa.
Xarxet comú (Anas crecca):
 • 14-1-2012. 1 ex. a la resclosa de Serinyà, reserva de fauna salvatge de l'illa del Fluvià-Fares (Sergi Castillo). Cens aus aquàtiques hivernants de la Garrotxa.
Ànec mandarí (Aix galericulata):
 • 1-1-2012. 1 mascle al Fluvià, a la zona de l'Eixample , Olot (Carlos Alvarez-cros).
 • 2-1-2012. 1 mascle al Fluvià, a la zona de l'Eixample , Olot (Carlos Alvarez-cros).
 • 3-1-2012. 2 mascle al Fluvià, a la zona de l'Eixample , Olot (Carlos Alvarez-cros).
 • 4-1-2012. 2 mascle al Fluvià, a la zona de l'Eixample , Olot (Carlos Alvarez-cros).
 • 5-1-2012. 2 mascle al Fluvià, a la zona de l'Eixample , Olot (Carlos Alvarez-cros i Guillem Saguer).
 • 6-1-2012. 2 mascle al Fluvià, a la zona de l'Eixample , Olot (Carlos Alvarez-cros).
 • 7-1-2012. 1 mascle al Fluvià, a la zona de l'Eixample , Olot (Oriol Clarabuch).
 • 8-1-2012. 1 mascle al polígon Mas les Mates, Olot (Gabriel de Jesus)
 • 8-1-2012. 1 mascle a les Tries, Olot (Oriol Clarabuch i Maria Llover)
 • 9-1-2012. 1 mascle al Fluvià, a la zona de l'Eixample , Olot (Carlos Alvarez-cros).
 • 10-1-2012. 1 mascle al Fluvià, a la zona de l'Eixample , Olot (Carlos Alvarez-cros).
 • 14-1-2012. 3 ex. a Olot (Anegx). Cens aus aquàtiques hivernants de la Garrotxa.
 • 21-1-2012. 1 mascle al Fluvià, a la zona de l'Eixample , Olot (Fran Trabalon).
 • 21-2-2012. 1 mascle a les Tries, Olot (Mique À. Lucena).
 • 23-1-2012. 1 mascle a les Tries, Olot (Oriol Clarabuch).
 • 25-1-2012. 1 mascle al Fluvià, a la zona de l'Eixample , Olot (Fran Trabalon).
 • 26-1-2012. 1 mascle al Fluvià, al passeig de Sant Roc, Olot (Carlos Alvarez-cros).
 • 31-1-2012. 1 mascle a les Tries, Olot (Oriol Clarabuch).
Rascló (Rallus aquaticus):
 • 14-1-2012. 1 ex. a la resclosa de Serinyà, reserva de fauna salvatge de l'illa del Fluvià-Fares (Sergi Castillo). Cens aus aquàtiques hivernants de la Garrotxa.
 • 25-1-2012. 1 ex. a la Moixina, Olot (Carlos Alvarez-cros).
Becadell comú (Gallinago gallinago):
 • 14-1-2012. 7 ex. a les Preses (Fran Trabalon). Cens aus aquàtiques hivernants de la Garrotxa.
Becadell sord (Lymnocryptes minima):
 • 14-1-2012. 1 ex. a les Preses (Fran Trabalon). Cens aus aquàtiques hivernants de la Garrotxa.
Cercavores (Prinella collaris):
 • 15-1-2012. 15 ex a Montagut (Fran Trabalon).
 • 22-1-2012. 23 ex. a Montagut (Ignasi Llover).
 • 25-1-2012. 3 ex. a Falgars d'en Bas, la Vall d'en Bas (Fran Trabalon).
Grasset de muntanya (Anthus spinoletta):
 • 14-1-2012. 2 ex. al pla de Fares, Sant Ferriol (Sergi Castillo). Cens aus aquàtiques hivernants de la Garrotxa.
Reietó (Regulus regulus):
 • 25-1-2012. 1 ex. a Falgars d'en Bas, la Vall d'en Bas (Fran Trabalon).